Pradžia

msi-thumb Mokslininkų sąjungos institutas (MSI) – tai Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) įsteigta nevalstybinė mokslo įstaiga, registruota Švietimo ir mokslo ministerijoje. MSI sudaro sąlygas LMS nariams vykdyti įvairaus profilio bei tarpdisciplininius mokslo tyrimus. Mokslo tyrimai MSI vykdomi atskirų projektų, kuriems ieškoma įvairių finansavimo šaltinių, principu.

 

MSI veikimas pagrįstas mokslinių centrų darbu, kurių administracinės išlaidos yra minimalios, o tyrimai organizuojami „project-by-project“ principu.

 

Ilgainiui MSI įrodė, kad yra tai yra patikimas ir pajėgus partneris Lietuvos MTEP sistemoje, dirbdamas „project-by-project“ principu, tačiau negaudamas pakankamo, įstatymų nustatyto finansavimo iš vyriausybinių organizacijų.

Partneriai

Pastangos integruoti MSI į ekonominę Lietuvos infrastruktūrą buvo pradėtos iš karto įsteigus institutą. Savitarpio santykiai tarp MSI ir ekonominės bei socialinės aplinkos parodyti paveiksle žemiau.

MSI yra ne vyriausybinė institucija, todėl regiono ekonomika, o taip pat ir socialinė aplinka turi didelę įtaką MSI MTEP prioritetams. Kol finansavimas priklauso nuo kontraktų iš pramonės, MSI, žinoma, glaudžiai bendradarbiaus su pramone. Didžioji dalis instituto įgyvendintų projektų turėjo aiškų pritaikomumą ir buvo inicijuoti pramonės ir SVV klientų. Ilgainiui bendradarbiaudamas su pramone, MSI patvirtino savo, kaip MTEP veiklų partnerio, patikimumą.